FLOKI (FLOKI) Price

Current price of FLOKI: $0.000036 USD per FLOKI as of April 2, 2023.
24-hour trading volume: $31,514,340 USD.
Today's Market Cap: $353,606,629 USD.